Bưu điện KTX SamSung 1

  • Mã bưu điện: 256846
  • Bưu cục: Bưu điện KTX SamSung 1
  • Địa chỉ: Thôn Đại Kim Xóm Đai Cát, Xã Đồng Tiến, Huyện Phổ Yên
  • Điện thoại: 0981784713