Bưu điện văn hóa xã Điềm Thuỵ

  • Mã bưu điện: 258021
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Điềm Thuỵ
  • Địa chỉ: Xóm Thuần Pháp, Xã Điềm Thuỵ, Huyện Phú Bình
  • Điện thoại: 0916989608