Bưu điện văn hóa xã Lam Vỹ

  • Mã bưu điện: 254530
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lam Vỹ
  • Địa chỉ: Thôn Lang Quyền, Xã Lam Vỹ, Huyện Định Hoá
  • Điện thoại: 0919648625