Bưu điện Ký Phú

  • Mã bưu điện: 256000
  • Bưu cục: Bưu điện Ký Phú
  • Địa chỉ: Xóm Duyên, Xã Ký Phú, Huyện Đại Từ
  • Điện thoại: 02083726003