Bưu điện văn phòng BC VP Định Hóa

  • Mã bưu điện: 254425
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BC VP Định Hóa
  • Địa chỉ: Xóm Bãi Á 1, Thị Trấn Chợ Chu, Huyện Định Hoá
  • Điện thoại: 02083878200