Bưu điện văn hóa xã Nghinh Tường

  • Mã bưu điện: 253280
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nghinh Tường
  • Địa chỉ: Xóm Bản Cái, Xã Nghinh Tường, Huyện Võ Nhai
  • Điện thoại: 0917929807