Bưu điện Quán Vuông

  • Mã bưu điện: 255030
  • Bưu cục: Bưu điện Quán Vuông
  • Địa chỉ: Xóm Quán Vuông 1, Xã Trung Hội, Huyện Định Hoá
  • Điện thoại: 02083880406