Bưu điện văn hóa xã Kha Sơn

  • Mã bưu điện: 258140
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Kha Sơn
  • Địa chỉ: Xóm Trung Tâm, Xã Kha Sơn, Huyện Phú Bình
  • Điện thoại: 0338661666