Bưu điện văn hóa xã Cổ Lũng

  • Mã bưu điện: 254200
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cổ Lũng
  • Địa chỉ: Xóm Bờ Đậu, Xã Cổ Lũng, Huyện Phú Lương
  • Điện thoại: 0984253778