Bưu điện văn hóa xã Văn Hán

  • Mã bưu điện: 252590
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Văn Hán
  • Địa chỉ: Xóm Phả Lý, Xã Văn Hán, Huyện Đồng Hỷ
  • Điện thoại: 0988733263