Bưu điện Vó Ngựa

  • Mã bưu điện: 251940
  • Bưu cục: Bưu điện Vó Ngựa
  • Địa chỉ: Tổ 9, Phường Tân Thành, Thành phố Thái Nguyên
  • Điện thoại: 02083832540