Bưu điện văn hóa xã Bảo Linh

  • Mã bưu điện: 254650
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bảo Linh
  • Địa chỉ: Xóm Bảo Hoa2, Xã Bảo Linh, Huyện Định Hoá
  • Điện thoại: 0917928766