Bưu điện Gia Sàng

  • Mã bưu điện: 251680
  • Bưu cục: Bưu điện Gia Sàng
  • Địa chỉ: Tổ 17, Phường Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên
  • Điện thoại: 02083856270