Bưu điện văn hóa xã Tràng Xá

  • Mã bưu điện: 253490
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tràng Xá
  • Địa chỉ: Thôn Làng Đèn, Xã Tràng Xá, Huyện Võ Nhai
  • Điện thoại: 0942646208