Bưu điện văn hóa xã Tân Cương

  • Mã bưu điện: 251660
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Cương
  • Địa chỉ: Xóm Nam Đồng, Xã Tân Cương, Thành phố Thái Nguyên
  • Điện thoại: 0912706781