Bưu điện Phú Xá

  • Mã bưu điện: 251750
  • Bưu cục: Bưu điện Phú Xá
  • Địa chỉ: Tổ 11, Phường Phú Xá, Thành phố Thái Nguyên
  • Điện thoại: 02083847198