Bưu điện văn hóa xã Hoá Trung

  • Mã bưu điện: 252670
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hoá Trung
  • Địa chỉ: Xóm Na Long, Xã Hoá Trung, Huyện Đồng Hỷ
  • Điện thoại: 0819966616