Bưu điện Hà Thượng

  • Mã bưu điện: 255350
  • Bưu cục: Bưu điện Hà Thượng
  • Địa chỉ: Xóm 12, Xã Hà Thượng, Huyện Đại Từ
  • Điện thoại: 02083725101