Bưu điện văn hóa xã Minh Lập

  • Mã bưu điện: 252760
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Minh Lập
  • Địa chỉ: Xóm Cầu Mơn 1, Xã Minh Lập, Huyện Đồng Hỷ
  • Điện thoại: 0915327092