Bưu điện văn hóa xã Phương Giao

  • Mã bưu điện: 253610
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phương Giao
  • Địa chỉ: Thôn Bản, Xã Phương Giao, Huyện Võ Nhai
  • Điện thoại: 0943471078