Bưu điện văn hóa xã Động Đạt

  • Mã bưu điện: 253820
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Động Đạt
  • Địa chỉ: Xóm Đuổm, Xã Động Đạt, Huyện Phú Lương
  • Điện thoại: 0916322476