Bưu điện văn hóa xã Phú Xuyên

  • Mã bưu điện: 255770
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Xuyên
  • Địa chỉ: Xóm Quyên, Xã Phú Xuyên, Huyện Đại Từ
  • Điện thoại: 0948514333