Bưu điện văn hóa xã Túc Duyên

  • Mã bưu điện: 251060
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Túc Duyên
  • Địa chỉ: Tổ 18, Phường Túc Duyên, Thành phố Thái Nguyên
  • Điện thoại: 02083859446