Bưu điện Trại Cau

  • Mã bưu điện: 252980
  • Bưu cục: Bưu điện Trại Cau
  • Địa chỉ: Tổ 1, Thị trấn Trại Cau, Huyện Đồng Hỷ
  • Điện thoại: 02083821101