Bưu điện văn hóa xã Thịnh Đán

  • Mã bưu điện: 252160
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thịnh Đán
  • Địa chỉ: Xóm Thái Sơn 1, Xã Quyết Thắng, Thành phố Thái Nguyên
  • Điện thoại: 0917930705