Bưu điện văn hóa xã Đắc Sơn

  • Mã bưu điện: 256900
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đắc Sơn
  • Địa chỉ: Xóm Đấp, Xã Đắc Sơn, Huyện Phổ Yên
  • Điện thoại: 02083863803