Bưu điện văn hóa xã Úc Kỳ

  • Mã bưu điện: 258050
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Úc Kỳ
  • Địa chỉ: Xóm Giữa, Xã Úc Kỳ, Huyện Phú Bình
  • Điện thoại: 02083867890