Bưu điện Thanh Xuyên

  • Mã bưu điện: 257110
  • Bưu cục: Bưu điện Thanh Xuyên
  • Địa chỉ: Xóm Thanh Xuyên 4, Xã Trung Thành, Huyện Phổ Yên
  • Điện thoại: 02083866102