Danh sách bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Đồng Hỷ

Tìm nhanh địa chỉ bưu điện, số điện thoại liên hệ và mã bưu bưu chính của các bưu cục gần bạn nhất ở Đồng Hỷ thuộc tỉnh Thái Nguyên: Bưu điện Đồng Hỷ, Bưu điện Sông Cầu, Bưu điện Trại Cau, Bưu điện văn hóa xã Khe Mo, Bưu điện văn hóa xã Cây Thị, Bưu điện văn hóa xã Văn Hán, Bưu điện văn hóa xã Hoá Trung, Bưu điện văn hóa xã Hoá Thượng, Bưu điện văn hóa xã Minh Lập, Bưu điện văn hóa xã Quang Sơn, Bưu điện văn hóa xã Hoà Bình, Bưu điện văn hóa xã Tân Long, Bưu điện văn hóa xã Văn Lăng, Bưu điện văn hóa xã Nam Hoà, Bưu điện văn hóa xã Hợp Tiến, Bưu điện văn hóa xã Tân Lợi, Bưu cục khai thác cấp 2 KT Đồng Hỷ, Bưu cục văn phòng BC VP Đồng Hỷ

Bưu điện Đồng Hỷ

 • Mã bưu điện: 252500
 • Bưu cục: Bưu điện Đồng Hỷ
 • Địa chỉ: Tổ 1, Thị Trấn Chùa Hang, Huyện Đồng Hỷ
 • Điện thoại: 02083820730

Bưu điện Sông Cầu

 • Mã bưu điện: 252690
 • Bưu cục: Bưu điện Sông Cầu
 • Địa chỉ: Xóm 4, Thị Trấn Sông Cầu, Huyện Đồng Hỷ
 • Điện thoại: 02083823002

Bưu điện Trại Cau

 • Mã bưu điện: 252980
 • Bưu cục: Bưu điện Trại Cau
 • Địa chỉ: Tổ 1, Thị trấn Trại Cau, Huyện Đồng Hỷ
 • Điện thoại: 02083821101

Bưu điện văn hóa xã Khe Mo

 • Mã bưu điện: 252570
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Khe Mo
 • Địa chỉ: Xóm Tiền Phong, Xã Khe Mo, Huyện Đồng Hỷ
 • Điện thoại: 0945979880

Bưu điện văn hóa xã Cây Thị

 • Mã bưu điện: 252620
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cây Thị
 • Địa chỉ: Xóm Hòa Bình, Xã Cây Thị, Huyện Đồng Hỷ
 • Điện thoại: 0917926614

Bưu điện văn hóa xã Văn Hán

 • Mã bưu điện: 252590
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Văn Hán
 • Địa chỉ: Xóm Phả Lý, Xã Văn Hán, Huyện Đồng Hỷ
 • Điện thoại: 0988733263

Bưu điện văn hóa xã Hoá Trung

 • Mã bưu điện: 252670
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hoá Trung
 • Địa chỉ: Xóm Na Long, Xã Hoá Trung, Huyện Đồng Hỷ
 • Điện thoại: 0819966616

Bưu điện văn hóa xã Hoá Thượng

 • Mã bưu điện: 252640
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hoá Thượng
 • Địa chỉ: Xóm Sông Cầu 3, Xã Hoá Thượng, Huyện Đồng Hỷ
 • Điện thoại: 02083822202

Bưu điện văn hóa xã Minh Lập

 • Mã bưu điện: 252760
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Minh Lập
 • Địa chỉ: Xóm Cầu Mơn 1, Xã Minh Lập, Huyện Đồng Hỷ
 • Điện thoại: 0915327092

Bưu điện văn hóa xã Quang Sơn

 • Mã bưu điện: 252710
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quang Sơn
 • Địa chỉ: Xóm Bãi Cọ, Xã Quang Sơn, Huyện Đồng Hỷ
 • Điện thoại: 02083823096

Bưu điện văn hóa xã Hoà Bình

 • Mã bưu điện: 252790
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hoà Bình
 • Địa chỉ: Xóm Phố Hích, Xã Hoà Bình, Huyện Đồng Hỷ
 • Điện thoại: 0912374696

Bưu điện văn hóa xã Tân Long

 • Mã bưu điện: 252740
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Long
 • Địa chỉ: Xóm Làng Mới, Xã Tân Long, Huyện Đồng Hỷ
 • Điện thoại: 0987759363

Bưu điện văn hóa xã Văn Lăng

 • Mã bưu điện: 252810
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Văn Lăng
 • Địa chỉ: Xóm Tân Lập 1, Xã Văn Lăng, Huyện Đồng Hỷ
 • Điện thoại: 0917931027

Bưu điện văn hóa xã Nam Hoà

 • Mã bưu điện: 252940
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nam Hoà
 • Địa chỉ: Xóm Chí Son, Xã Nam Hoà, Huyện Đồng Hỷ
 • Điện thoại: 0917929680

Bưu điện văn hóa xã Hợp Tiến

 • Mã bưu điện: 253030
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hợp Tiến
 • Địa chỉ: Xóm Đèo Hanh, Xã Hợp Tiến , Huyện Đồng Hỷ
 • Điện thoại: 0989179823

Bưu điện văn hóa xã Tân Lợi

 • Mã bưu điện: 253010
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Lợi
 • Địa chỉ: Xóm Cầu Đá, Xã Tân Lợi, Huyện Đồng Hỷ
 • Điện thoại: 0917208935

Bưu cục khai thác cấp 2 KT Đồng Hỷ

 • Mã bưu điện: 252510
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Đồng Hỷ
 • Địa chỉ: Tổ 1, Thị Trấn Chùa Hang, Huyện Đồng Hỷ
 • Điện thoại: 02083820730

Bưu cục văn phòng BC VP Đồng Hỷ

 • Mã bưu điện: 252546
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BC VP Đồng Hỷ
 • Địa chỉ: Tổ 1, Thị Trấn Chùa Hang, Huyện Đồng Hỷ
 • Điện thoại: 02083820002