Bưu điện Cù Vân

  • Mã bưu điện: 255380
  • Bưu cục: Bưu điện Cù Vân
  • Địa chỉ: Xóm Bãi Chè, Xã Cù Vân, Huyện Đại Từ
  • Điện thoại: 02083725104