Bưu điện văn hóa xã Phúc Lương

  • Mã bưu điện: 255590
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phúc Lương
  • Địa chỉ: Xóm Cầu Tuất, Xã Phúc Lương, Huyện Đại Từ
  • Điện thoại: 0917932744