Bưu điện văn hóa xã Hoàng Nông

  • Mã bưu điện: 255850
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hoàng Nông
  • Địa chỉ: Xóm Cầu Đá, Xã Hoàng Nông, Huyện Đại Từ
  • Điện thoại: 0975508067