Bưu điện văn hóa xã Bảo Cường

  • Mã bưu điện: 254670
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bảo Cường
  • Địa chỉ: Xóm Nà Lài, Xã Bảo Cường, Huyện Định Hoá
  • Điện thoại: 0977389113