Bưu điện văn hóa xã Thanh Ninh

  • Mã bưu điện: 258210
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thanh Ninh
  • Địa chỉ: Xóm Qúan, Xã Thanh Ninh, Huyện Phú Bình
  • Điện thoại: 0338661666