Bưu điện văn hóa xã Định Biên

  • Mã bưu điện: 254740
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Định Biên
  • Địa chỉ: Thôn 1 Đồng Đằm, Xã Định Biên, Huyện Định Hoá
  • Điện thoại: 0358479567