Bưu điện Bình Yên

  • Mã bưu điện: 254790
  • Bưu cục: Bưu điện Bình Yên
  • Địa chỉ: Thôn Yên Thông, Xã Bình Yên, Huyện Định Hoá
  • Điện thoại: 02083879101