Bưu điện Định Hoá

  • Mã bưu điện: 254400
  • Bưu cục: Bưu điện Định Hoá
  • Địa chỉ: Xóm Bãi Á 1, Thị Trấn Chợ Chu, Huyện Định Hoá
  • Điện thoại: 02083878200