Bưu điện văn hóa xã Phú Đô

  • Mã bưu điện: 253930
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Đô
  • Địa chỉ: Xóm Mới, Xã Phú Đô, Huyện Phú Lương
  • Điện thoại: 0942908007