Bưu điện văn hóa xã Bản Ngoại

  • Mã bưu điện: 255490
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bản Ngoại
  • Địa chỉ: Xóm Quang Trung, Xã Bản Ngoại, Huyện Đại Từ
  • Điện thoại: 0917932492