Bưu điện văn hóa xã Tân Linh

  • Mã bưu điện: 255430
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Linh
  • Địa chỉ: Xóm Mai, Xã Tân Linh, Huyện Đại Từ
  • Điện thoại: 0942235928