Bưu điện văn phòng BĐTP Thái Nguyên

  • Mã bưu điện: 251160
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BĐTP Thái Nguyên
  • Địa chỉ: Sô´10, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên
  • Điện thoại: 028033855204