Bưu điện văn phòng VP BDT Thái Nguyên

  • Mã bưu điện: 251050
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BDT Thái Nguyên
  • Địa chỉ: Sô´10, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên
  • Điện thoại: 02803655089