Bưu điện khai thác cấp 2 KT Đại Từ

  • Mã bưu điện: 255310
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Đại Từ
  • Địa chỉ: Khu phố Chợ 1, Thị Trấn Đại Từ, Huyện Đại Từ
  • Điện thoại: 02083824996