Bưu điện Quán Triều

  • Mã bưu điện: 251130
  • Bưu cục: Bưu điện Quán Triều
  • Địa chỉ: Đường Dương Tự Minh, Phường Quán Triều, Thành phố Thái Nguyên
  • Điện thoại: 02083744713