VNPOST Đại Từ, Thái Nguyên

Chuyển phát nhanh bưu điện VNPOST Đại Từ, Thái Nguyên cung cấp đầy đủ thông tin, địa chỉ, số điện thoại tất cả các bưu điện xã, phường tại Đại Từ, Thái Nguyên. Bưu điện Đai Từ, Bưu điện Hà Thượng, Bưu điện Cù Vân, Bưu điện Yên Lãng, Bưu điện Ký Phú, Bưu điện văn hóa xã Hà Thượng, Bưu điện văn hóa xã Phục Linh, Bưu điện văn hóa xã Tân Linh, Bưu điện văn hóa xã Tiên Hội, Bưu điện văn hóa xã Bản Ngoại, Bưu điện văn hóa xã Phú Thịnh, Bưu điện văn hóa xã Phú Lạc, Bưu điện văn hóa xã Đức Lương, Bưu điện văn hóa xã Phúc Lương, Bưu điện văn hóa xã Phú Cường, Bưu điện văn hóa xã Na Mao, Bưu điện văn hóa xã Minh Tiến, Bưu điện văn hóa xã Phú Xuyên, Bưu điện văn hóa xã La Bằng, Bưu điện văn hóa xã Bình Thuận, Bưu điện văn hóa xã An Khánh, Bưu điện văn hóa xã Khôi Kỳ, Bưu điện văn hóa xã Hoàng Nông, Bưu điện văn hóa xã Lục Ba, Bưu điện văn hóa xã Mỹ Yên, Bưu điện văn hóa xã Vạn Thọ, Bưu điện văn hóa xã Văn Yên, Bưu điện văn hóa xã Ký Phú, Bưu điện văn hóa xã Cát Nê, Bưu điện văn hóa xã Quân Chu, Bưu cục khai thác cấp 2 KT Đại Từ, Bưu cục văn phòng BC VP Đại Từ

Bưu điện Đai Từ

 • Mã bưu điện: 255300
 • Bưu cục: Bưu điện Đai Từ
 • Địa chỉ: Khu phố Chợ 1, Thị Trấn Đại Từ, Huyện Đại Từ
 • Điện thoại: 02083824996

Bưu điện Hà Thượng

 • Mã bưu điện: 255350
 • Bưu cục: Bưu điện Hà Thượng
 • Địa chỉ: Xóm 12, Xã Hà Thượng, Huyện Đại Từ
 • Điện thoại: 02083725101

Bưu điện Cù Vân

 • Mã bưu điện: 255380
 • Bưu cục: Bưu điện Cù Vân
 • Địa chỉ: Xóm Bãi Chè, Xã Cù Vân, Huyện Đại Từ
 • Điện thoại: 02083725104

Bưu điện Yên Lãng

 • Mã bưu điện: 255720
 • Bưu cục: Bưu điện Yên Lãng
 • Địa chỉ: Xóm Chợ, Xã Yên Lãng, Huyện Đại Từ
 • Điện thoại: 02083826101

Bưu điện Ký Phú

 • Mã bưu điện: 256000
 • Bưu cục: Bưu điện Ký Phú
 • Địa chỉ: Xóm Duyên, Xã Ký Phú, Huyện Đại Từ
 • Điện thoại: 02083726003

Bưu điện văn hóa xã Hà Thượng

 • Mã bưu điện: 255351
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hà Thượng
 • Địa chỉ: Xóm 1, Xã Hà Thượng, Huyện Đại Từ
 • Điện thoại: 02083725183

Bưu điện văn hóa xã Phục Linh

 • Mã bưu điện: 255400
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phục Linh
 • Địa chỉ: Xóm Lựợc 1, Xã Phục Linh, Huyện Đại Từ
 • Điện thoại: 02083725249

Bưu điện văn hóa xã Tân Linh

 • Mã bưu điện: 255430
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Linh
 • Địa chỉ: Xóm Mai, Xã Tân Linh, Huyện Đại Từ
 • Điện thoại: 0942235928

Bưu điện văn hóa xã Tiên Hội

 • Mã bưu điện: 255460
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tiên Hội
 • Địa chỉ: Xóm Đồng Mạc, Xã Tiên Hội, Huyện Đại Từ
 • Điện thoại: 02083824949

Bưu điện văn hóa xã Bản Ngoại

 • Mã bưu điện: 255490
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bản Ngoại
 • Địa chỉ: Xóm Quang Trung, Xã Bản Ngoại, Huyện Đại Từ
 • Điện thoại: 0917932492

Bưu điện văn hóa xã Phú Thịnh

 • Mã bưu điện: 255620
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Thịnh
 • Địa chỉ: Xóm Đầu Cầu, Xã Phú Thịnh, Huyện Đại Từ
 • Điện thoại: 0915585096

Bưu điện văn hóa xã Phú Lạc

 • Mã bưu điện: 255520
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Lạc
 • Địa chỉ: Xóm Tân Lập, Xã Phú Lạc, Huyện Đại Từ
 • Điện thoại: 0916092721

Bưu điện văn hóa xã Đức Lương

 • Mã bưu điện: 255560
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đức Lương
 • Địa chỉ: Xóm Tiền Phong, Xã Đức Lương, Huyện Đại Từ
 • Điện thoại: 0916982918

Bưu điện văn hóa xã Phúc Lương

 • Mã bưu điện: 255590
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phúc Lương
 • Địa chỉ: Xóm Cầu Tuất, Xã Phúc Lương, Huyện Đại Từ
 • Điện thoại: 0917932744

Bưu điện văn hóa xã Phú Cường

 • Mã bưu điện: 255650
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Cường
 • Địa chỉ: Xóm Chiềng, Xã Phú Cường , Huyện Đại Từ
 • Điện thoại: 0383098664

Bưu điện văn hóa xã Na Mao

 • Mã bưu điện: 255690
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Na Mao
 • Địa chỉ: Xóm Chính Tắc, Xã Na Mao, Huyện Đại Từ
 • Điện thoại: 0917932647

Bưu điện văn hóa xã Minh Tiến

 • Mã bưu điện: 255670
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Minh Tiến
 • Địa chỉ: Xóm Trung Tâm, Xã Minh Tiến, Huyện Đại Từ
 • Điện thoại: 0987948844

Bưu điện văn hóa xã Phú Xuyên

 • Mã bưu điện: 255770
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Xuyên
 • Địa chỉ: Xóm Quyên, Xã Phú Xuyên, Huyện Đại Từ
 • Điện thoại: 0948514333

Bưu điện văn hóa xã La Bằng

 • Mã bưu điện: 255800
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã La Bằng
 • Địa chỉ: Xóm La Bằng, Xã La Bằng, Huyện Đại Từ
 • Điện thoại: 0962148911

Bưu điện văn hóa xã Bình Thuận

 • Mã bưu điện: 255880
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Thuận
 • Địa chỉ: Xóm Xóm Trại, Xã Bình Thuận, Huyện Đại Từ
 • Điện thoại: 02083506969

Bưu điện văn hóa xã An Khánh

 • Mã bưu điện: 256130
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã An Khánh
 • Địa chỉ: Xóm Tân Bình, Xã An Khánh, Huyện Đại Từ
 • Điện thoại: 0978413669

Bưu điện văn hóa xã Khôi Kỳ

 • Mã bưu điện: 255820
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Khôi Kỳ
 • Địa chỉ: Xóm Đồng Cà, Xã Khôi Kỳ, Huyện Đại Từ
 • Điện thoại: 0397909569

Bưu điện văn hóa xã Hoàng Nông

 • Mã bưu điện: 255850
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hoàng Nông
 • Địa chỉ: Xóm Cầu Đá, Xã Hoàng Nông, Huyện Đại Từ
 • Điện thoại: 0975508067

Bưu điện văn hóa xã Lục Ba

 • Mã bưu điện: 255940
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lục Ba
 • Địa chỉ: Xóm Đồng Mưa, Xã Lục Ba, Huyện Đại Từ
 • Điện thoại: 0917932547

Bưu điện văn hóa xã Mỹ Yên

 • Mã bưu điện: 255900
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mỹ Yên
 • Địa chỉ: Xóm La Tre, Xã Mỹ Yên, Huyện Đại Từ
 • Điện thoại: 0917932530

Bưu điện văn hóa xã Vạn Thọ

 • Mã bưu điện: 255980
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vạn Thọ
 • Địa chỉ: Xóm Chăn Nuôi, Xã Vạn Thọ, Huyện Đại Từ
 • Điện thoại: 0943775000

Bưu điện văn hóa xã Văn Yên

 • Mã bưu điện: 255960
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Văn Yên
 • Địa chỉ: Xóm Giữa 1, Xã Văn Yên, Huyện Đại Từ
 • Điện thoại: 0917932562

Bưu điện văn hóa xã Ký Phú

 • Mã bưu điện: 256001
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ký Phú
 • Địa chỉ: Xóm Gió, Xã Ký Phú, Huyện Đại Từ
 • Điện thoại: 02083726044

Bưu điện văn hóa xã Cát Nê

 • Mã bưu điện: 256020
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cát Nê
 • Địa chỉ: Xóm Đình, Xã Cát Nê, Huyện Đại Từ
 • Điện thoại: 0987512499

Bưu điện văn hóa xã Quân Chu

 • Mã bưu điện: 256080
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quân Chu
 • Địa chỉ: Xóm Công Trình, Thị Trấn Quân Chu, Huyện Đại Từ
 • Điện thoại: 02083626002

Bưu cục khai thác cấp 2 KT Đại Từ

 • Mã bưu điện: 255310
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Đại Từ
 • Địa chỉ: Khu phố Chợ 1, Thị Trấn Đại Từ, Huyện Đại Từ
 • Điện thoại: 02083824996

Bưu cục văn phòng BC VP Đại Từ

 • Mã bưu điện: 255309
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BC VP Đại Từ
 • Địa chỉ: Khu phố Đình, Thị Trấn Đại Từ, Huyện Đại Từ
 • Điện thoại: 02083824996