Bưu điện văn hóa xã Cát Nê

  • Mã bưu điện: 256020
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cát Nê
  • Địa chỉ: Xóm Đình, Xã Cát Nê, Huyện Đại Từ
  • Điện thoại: 0987512499