Thông tin bưu cục: Phú Thọ – VNPost

Nếu bạn đang cần tra cứu mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu điện thuộc Phú Thọ tỉnh Phú Thọ thì hãy xem bài viết này nhé! Bưu điện Phú Thọ, Bưu điện Phú Hộ, Bưu điện Hùng Vương, Bưu điện Thanh Vinh, Bưu điện văn hóa xã Phú Hộ, Bưu điện văn hóa xã Văn Lung, Bưu điện văn hóa xã Hà Lộc, Bưu điện văn hóa xã Thanh Minh, Bưu điện văn hóa xã Hà Thạch, Bưu điện văn hóa xã Thanh Vinh, Bưu cục khai thác cấp 2 Khai thác Phú Thọ, Hòm thư Công cộng Phường Âu Cơ, Hòm thư Công cộng Phường Trường Thịnh, Bưu cục văn phòng BCVP – TX Phú Thọ

Bưu điện Phú Thọ

 • Mã bưu điện: 293500
 • Bưu cục: Bưu điện Phú Thọ
 • Địa chỉ: Sô´85, Đường Nguyễn Du, Phường Phong Châu, Thị xã Phú Thọ
 • Điện thoại: 0210820221

Bưu điện Phú Hộ

 • Mã bưu điện: 293820
 • Bưu cục: Bưu điện Phú Hộ
 • Địa chỉ: Đường 315, Phường Phong Châu, Thị xã Phú Thọ
 • Điện thoại: 02103865090

Bưu điện Hùng Vương

 • Mã bưu điện: 293580
 • Bưu cục: Bưu điện Hùng Vương
 • Địa chỉ: Ngõ 1, Phố Tân An, Phường Hùng Vương, Thị xã Phú Thọ
 • Điện thoại: 02103820493

Bưu điện Thanh Vinh

 • Mã bưu điện: 293880
 • Bưu cục: Bưu điện Thanh Vinh
 • Địa chỉ: Khu 5, Xã Thanh Vinh, Thị xã Phú Thọ
 • Điện thoại: 02103820313

Bưu điện văn hóa xã Phú Hộ

 • Mã bưu điện: 293821
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Hộ
 • Địa chỉ: Khu 4, Xã Phú Hộ, Thị xã Phú Thọ
 • Điện thoại: 865272

Bưu điện văn hóa xã Văn Lung

 • Mã bưu điện: 293800
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Văn Lung
 • Địa chỉ: Khu 3, Xã Văn Lung, Thị xã Phú Thọ
 • Điện thoại: 710909

Bưu điện văn hóa xã Hà Lộc

 • Mã bưu điện: 293770
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hà Lộc
 • Địa chỉ: Khu 15, Xã Hà Lộc, Thị xã Phú Thọ
 • Điện thoại: 760761

Bưu điện văn hóa xã Thanh Minh

 • Mã bưu điện: 293750
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thanh Minh
 • Địa chỉ: Khu 5, Xã Thanh Minh, Thị xã Phú Thọ
 • Điện thoại: 822395

Bưu điện văn hóa xã Hà Thạch

 • Mã bưu điện: 293850
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hà Thạch
 • Địa chỉ: Khu 3, Xã Hà Thạch, Thị xã Phú Thọ
 • Điện thoại: 822801

Bưu điện văn hóa xã Thanh Vinh

 • Mã bưu điện: 293881
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thanh Vinh
 • Địa chỉ: Khu 2, Xã Thanh Vinh, Thị xã Phú Thọ
 • Điện thoại: 710908

Bưu cục khai thác cấp 2 Khai thác Phú Thọ

 • Mã bưu điện: 293560
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 Khai thác Phú Thọ
 • Địa chỉ: Đường Nguyễn Du, Phường Phong Châu, Thị xã Phú Thọ
 • Điện thoại: 02103820221

Hòm thư Công cộng Phường Âu Cơ

 • Mã bưu điện: 293697
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Phường Âu Cơ
 • Địa chỉ: Ngõ 1, Phố Tân Hưng, Phường Âu Cơ, Thị xã Phú Thọ
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Phường Trường Thịnh

 • Mã bưu điện: 293742
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Phường Trường Thịnh
 • Địa chỉ: Khu phố 5, Phường Trường Thịnh, Thị xã Phú Thọ
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng BCVP – TX Phú Thọ

 • Mã bưu điện: 293556
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BCVP – TX Phú Thọ
 • Địa chỉ: Sô´85, Đường Nguyễn Du, Phường Phong Châu, Thị xã Phú Thọ
 • Điện thoại: 0210820221