Bưu điện văn hóa xã Quế Lâm

  • Mã bưu điện: 295322
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quế Lâm
  • Địa chỉ: Thôn 8, Xã Quế Lâm, Huyện Đoan Hùng
  • Điện thoại: 882001