Thông tin bưu cục: Cao Lộc – VNPost

Nếu bạn đang cần tra cứu mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu điện thuộc Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn thì hãy xem bài viết này nhé! Bưu điện Cao Lộc, Bưu điện Đồng Đăng, Bưu điện Gia Cát, Bưu điện KCN Hợp Thành, Bưu điện Cổng Trắng, Bưu điện Cửa khẩu Hữu Nghị, Bưu điện văn hóa xã Cao Lộc, Bưu điện văn hóa xã Hợp Thành, Bưu điện văn hóa xã Hoà Cư, Bưu điện văn hóa xã Hải Yến, Bưu điện văn hóa xã Ba Sơn, Bưu điện văn hóa xã Xuất Lễ, Bưu điện văn hóa xã Bảo Lâm, Bưu điện văn hóa xã Hồng Phong, Bưu điện văn hóa xã Thụy Hùng, Bưu điện văn hóa xã Phú Xá, Bưu điện văn hóa xã Bình Trung, Bưu điện văn hóa xã Tân Thành, Bưu điện văn hóa xã Yên Trạch, Bưu điện văn hóa xã Tân Liên, Bưu cục khai thác cấp 2 KT Cao Lộc, Bưu cục khai thác cấp 2 KT Đồng Đăng, Hòm thư Công cộng Công sơn, Hòm thư Công cộng Mẫu Sơn, Hòm thư Công cộng Lộc Yên, Hòm thư Công cộng Thạch Đạn, Hòm thư Công cộng Thạch đạn, Hòm thư Công cộng Thanh Lòa, Hòm thư Công cộng Song Giáp, Hòm thư Công cộng Xuân Long, Bưu cục văn phòng VP BĐH Cao Lộc, Bưu cục văn phòng VP Đồng Đăng

Bưu điện Cao Lộc

 • Mã bưu điện: 241800
 • Bưu cục: Bưu điện Cao Lộc
 • Địa chỉ: Khối 6, Thị Trấn Cao Lộc, Huyện Cao Lộc
 • Điện thoại: 02053861498

Bưu điện Đồng Đăng

 • Mã bưu điện: 241900
 • Bưu cục: Bưu điện Đồng Đăng
 • Địa chỉ: Khu Dây Thép, Thị Trấn Đồng Đăng, Huyện Cao Lộc
 • Điện thoại: 02053851446

Bưu điện Gia Cát

 • Mã bưu điện: 242290
 • Bưu cục: Bưu điện Gia Cát
 • Địa chỉ: Thôn Bắc Đông 1, Xã Gia Cát, Huyện Cao Lộc
 • Điện thoại: 02053863800

Bưu điện KCN Hợp Thành

 • Mã bưu điện: 242330
 • Bưu cục: Bưu điện KCN Hợp Thành
 • Địa chỉ: Thôn Đại Sơn, Xã Hợp Thành, Huyện Cao Lộc
 • Điện thoại: 02053861625

Bưu điện Cổng Trắng

 • Mã bưu điện: 242100
 • Bưu cục: Bưu điện Cổng Trắng
 • Địa chỉ: Khu Cổng Trắng, Thị Trấn Đồng Đăng, Huyện Cao Lộc
 • Điện thoại: 02053851748

Bưu điện Cửa khẩu Hữu Nghị

 • Mã bưu điện: 242110
 • Bưu cục: Bưu điện Cửa khẩu Hữu Nghị
 • Địa chỉ: Khu Cửa Khẩu Hữu Nghị, Thị Trấn Đồng Đăng, Huyện Cao Lộc
 • Điện thoại: 02053851315

Bưu điện văn hóa xã Cao Lộc

 • Mã bưu điện: 241801
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cao Lộc
 • Địa chỉ: Khối 1, Thị Trấn Cao Lộc, Huyện Cao Lộc
 • Điện thoại: 02053861626

Bưu điện văn hóa xã Hợp Thành

 • Mã bưu điện: 241880
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hợp Thành
 • Địa chỉ: Thôn Nà Nùng, Xã Hợp Thành, Huyện Cao Lộc
 • Điện thoại: 02053861625

Bưu điện văn hóa xã Hoà Cư

 • Mã bưu điện: 241909
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hoà Cư
 • Địa chỉ: Thôn Bản Luận, Xã Hoà Cư, Huyện Cao Lộc
 • Điện thoại: 02053864480

Bưu điện văn hóa xã Hải Yến

 • Mã bưu điện: 241920
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hải Yến
 • Địa chỉ: Thôn Nà Tèn, Xã Hải Yến, Huyện Cao Lộc
 • Điện thoại: 02053861007

Bưu điện văn hóa xã Ba Sơn

 • Mã bưu điện: 241990
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ba Sơn
 • Địa chỉ: Thôn Bản Vàng, Xóm Pò Mất, Xã Cao Lâu, Huyện Cao Lộc
 • Điện thoại: 02053863000

Bưu điện văn hóa xã Xuất Lễ

 • Mã bưu điện: 242010
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xuất Lễ
 • Địa chỉ: Thôn Bản Ngõa, Xã Xuất Lễ, Huyện Cao Lộc
 • Điện thoại: 02053863055

Bưu điện văn hóa xã Bảo Lâm

 • Mã bưu điện: 242080
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bảo Lâm
 • Địa chỉ: Thôn Còn Kéo – Nà Phấy, Xã Bảo Lâm, Huyện Cao Lộc
 • Điện thoại: 02053852000

Bưu điện văn hóa xã Hồng Phong

 • Mã bưu điện: 242160
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hồng Phong
 • Địa chỉ: Thôn Còn Quyền, Xã Hồng Phong, Huyện Cao Lộc
 • Điện thoại: 02053852076

Bưu điện văn hóa xã Thụy Hùng

 • Mã bưu điện: 242120
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thụy Hùng
 • Địa chỉ: Thôn Pò Nghiều, Xã Thụy Hùng, Huyện Cao Lộc
 • Điện thoại: 02053861650

Bưu điện văn hóa xã Phú Xá

 • Mã bưu điện: 242140
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Xá
 • Địa chỉ: Thôn Còn Chủ, Xã Phú Xá, Huyện Cao Lộc
 • Điện thoại: 02053852118

Bưu điện văn hóa xã Bình Trung

 • Mã bưu điện: 242190
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Trung
 • Địa chỉ: Thôn Chục Pình, Xã Bình Trung, Huyện Cao Lộc
 • Điện thoại: 02053852113

Bưu điện văn hóa xã Tân Thành

 • Mã bưu điện: 242230
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Thành
 • Địa chỉ: Thôn Tồng Han, Xã Tân Thành, Huyện Cao Lộc
 • Điện thoại: 02053861382

Bưu điện văn hóa xã Yên Trạch

 • Mã bưu điện: 242250
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Yên Trạch
 • Địa chỉ: Thôn Yên Thành, Xã Yên Trạch, Huyện Cao Lộc
 • Điện thoại: 02053864514

Bưu điện văn hóa xã Tân Liên

 • Mã bưu điện: 242270
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Liên
 • Địa chỉ: Thôn An Dinh 1, Xã Tân Liên, Huyện Cao Lộc
 • Điện thoại: 02053863842

Bưu cục khai thác cấp 2 KT Cao Lộc

 • Mã bưu điện: 241860
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Cao Lộc
 • Địa chỉ: Khối 6, Thị Trấn Cao Lộc, Huyện Cao Lộc
 • Điện thoại: 02053861498

Bưu cục khai thác cấp 2 KT Đồng Đăng

 • Mã bưu điện: 241870
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Đồng Đăng
 • Địa chỉ: Khu Dây Thép, Thị Trấn Đồng Đăng, Huyện Cao Lộc
 • Điện thoại: 02053851446

Hòm thư Công cộng Công sơn

 • Mã bưu điện: 241949
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Công sơn
 • Địa chỉ: Thôn Nhọt Nặm, Xã Công Sơn, Huyện Cao Lộc
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Mẫu Sơn

 • Mã bưu điện: 241981
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Mẫu Sơn
 • Địa chỉ: Thôn Co Loi, Xã Mẫu Sơn, Huyện Cao Lộc
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Lộc Yên

 • Mã bưu điện: 242049
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Lộc Yên
 • Địa chỉ: Thôn Bản Giếng, Xã Lộc Yên, Huyện Cao Lộc
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Thạch Đạn

 • Mã bưu điện: 242078
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Thạch Đạn
 • Địa chỉ: Thôn Bản Cưởm, Xã Thạch Đạn, Huyện Cao Lộc
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Thạch đạn

 • Mã bưu điện: 242079
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Thạch đạn
 • Địa chỉ: Thôn Nà Lệnh, Xã Thạch Đạn, Huyện Cao Lộc
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Thanh Lòa

 • Mã bưu điện: 242066
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Thanh Lòa
 • Địa chỉ: Thôn Còn Phạc, Xã Thanh Loà, Huyện Cao Lộc
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Song Giáp

 • Mã bưu điện: 242186
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Song Giáp
 • Địa chỉ: Thôn Hang Riềng, Xã Song Giáp, Huyện Cao Lộc
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Xuân Long

 • Mã bưu điện: 242220
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Xuân Long
 • Địa chỉ: Thôn Khôn Chủ, Xã Xuân Long, Huyện Cao Lộc
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng VP BĐH Cao Lộc

 • Mã bưu điện: 241861
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Cao Lộc
 • Địa chỉ: Khối 6, Thị Trấn Cao Lộc, Huyện Cao Lộc
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng VP Đồng Đăng

 • Mã bưu điện: 242326
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP Đồng Đăng
 • Địa chỉ: Khu Dây Thép, Thị Trấn Đồng Đăng, Huyện Cao Lộc
 • Điện thoại: 02053851446