Hòm thư Công cộng Nhất Hòa

  • Mã bưu điện: 245284
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Nhất Hòa
  • Địa chỉ: Thôn Gia Hòa 1, Xã Nhất Hoà, Huyện Bắc Sơn
  • Điện thoại: